Monday, February 22, 2010

I keep on dreaming

The snow is still here.. and still falling. So I guess it will be a while before we see the roses again. But at least we can dream of them.
Snøen er her fremdeles, og faller enda. Så jeg antar det er en stund til før vi får se rosene igjen. Men i det minste kan vi drømme om dem.

Crocus Rose: I love this one! The shape and colour is just wonderful. Some mildew has occured on it, but not so bad.
Elsker denne her. Formen på blomsten og fargen er helt fantastisk. Litt meldugg har den fått av og til, men ikke så galt.

Origin: David Austin (United Kingdom, 2000).

Shrub Rose
Parentage: Seedling × AUSgold
Flower size: 3,5"
Scent: Mild, tea fragrance
Flowering: Blooms in flushes throughout the season
Height/Spread 120x90cm
Hardiness Zone USDA zone 6b through 9b (default).


And here is: Jenny Duval. 'Président de Sèze' -Difficult to know since they are so similar.
Not much experiance with her yet. Plated las year. Got a bit bured from the sun since it came from a greenhouse ( Hesleberg ) But flowered early. I hope she has survived the strong winter this year.
Jeg har ikke så mye erfaring med henne enda. Plantet henne i fjor. Hun ble litt solsvidd siden jeg kjøpte denne og andre fra Hesleberg gartneri, og de var allerede godt utviklet i potte. Håper hun har overlevd den harde vinteren vi har hatt i år.Origin: Charles or Hippolyte DUVAL (France, before 1846).

Gallica / Provins, Hybrid China.
Parentage: Unknkown
Flower size: 3,5"
Scent: Strong fragrance
Flowering: Once-blooming spring or summer
Height/Spread 100-150x 100..cm
Hardiness Zone USDA zone 4b through 8b.


Next one out is: Findlands Hvita Ros.
This one is usually the first one to flower in my garden, in June. It was a gift from my mother. I can see that I need to move this one again. It becomes bigger than I thought.
Denne er vaneligvis den første som blomstrer i min hage i Juni. Den var en gave fra min mor. Jeg ser nå at jeg må flytte denne igjen da den blir større enn jeg først hadde trodd.


Origin:  Has existed in Sweden since 1600, and Europe since the middle ages.

Har funnets i Sverige siden 1600-tallet, og dyret i Europa siden middelalderen.
Pimpinellifolia `Plena`
Parentage:
Flower size: 5-6cm
Scent:
Flowering: Once in spring early summer. Usually fist to bloom in my garden.
Height/Spread 100-...
Hardiness Zone Up to zone 8- Norway ( Sweden )

Tuesday, February 09, 2010

And the snow keeps a steady paste

And in the meantime, we keep dreaming about roses.
Og i mellomtiden drømmer vi om roser.

This cute thing is called Regensberg.
A small and not so tall, rose. But the flowers are really worth bending down for.
En liten og ikke så høy rose. Men blomstene er virkelig verd å bøye seg ned for.

001

Origin: Mc Gredy, New Zealand 1979
Also referenced as: MACyoumis
Patio Rose
Parentage
: Goeff Boycott x Old master 
Flower size: 10 cm
Scent: Light but sweet
Flowering: Repeats well
Height/Spread Height: 75cm Spread: 1m
Hardiness Zone USDA zone 6

And then we move on to: Rhapsody in Blue
A lot of people are curious about this rose. It is often described as a blue rose, but obviously it`s not. The colour is wonderful at first, but tends to turn grey after some hours in the sun. This can be placed in partial shadow for best result. But it is strong!
Mange er nysgjerrige på denne rosen. Den er ofte beskrevet som blå. Men det er den jo tydeligvis ikke. Fargen er flott til å begynne med, men har en tendens til å bli gråaktig etter noen timer i solen. Denne kan med fordel plasseres i lett skygge for bedre resultat.

003 (2)

Origin: Frank R. Cowlishaw (United Kingdom, 1999)
Also referenced as: FRAntasia
Shrub rose. – Not in my garden, works  more like a floribunda.
Parentage: Seed:Summer Wine (climber, Kordes 1985) Pollen: International Herald Tribune × [[Blue Moon × Montezuma (grandiflora, Swim, 1955)] × [Violacea × Montezuma (grandiflora, Swim, 1955)]]
Flower size: 2-5”
Scent: Mild to strong, spice fragrance.
Flowering: Blooms in flushes throughout the season.
Height/Spread : 200cm
Hardiness Zone USDA zone 6b through 9b (default)-prefers cool sites.

Last one today is: Perdita.
I just cant say so much about this one yet. It`s fairly new, and have not shown itself from it`s best side. But the flowers are wonderful!
Ja jeg kan ikke si så mye om denne her enda. Den er ganske ny og har ikke vist seg fra sin beste side enda. Men blomstene er utrolig vakre. 

003

Origin: David Austin (United Kingdom, 1983)
Also referenced as: AUSperd
Shrub rose.
Parentage: Seed: The Friar. Pollen: Seedling × Iceberg (floribunda, Kordes 1958)
Flower size: 10-12cm
Scent: Spice fragrance.
Flowering: Blooms in flushes throughout the season.
Height/Spread : Height of 42" to 4' (105 to 120 cm).  Width of 30" to 3' (75 to 90 cm).
Hardiness Zone USDA zone 5b through 10b