Tuesday, April 06, 2010

Spring is near..

Spring is near. I will not actually say it is here yet, but veeery close.

Let me present: La Paloma
I have two of this one in my garden. But I have some diffiuculties in making it stay healthy. It seems to struggle a bit. But I hope it will be better with age.
Jeg har to stk av denne i hagen. Men jeg har hatt litt vanskeligheter med å få den til å holde seg frisk. Ser ut til å slite litt. Men jeg håper den "vokser" det av seg.Origin: Hans Jürgen Evers (Germany, 1985).

Floribunda
Parentage: unknown
Flower size: 9cm
Scent: Mild fragrance.
Flowering: Blooms in flushes throughout the season.

Height/Spread 50 to 75 cm
Hardiness USDA zone 6b through 9b (default).

Moving along with: White Gold.

I really hope this climber survived the hard winther we had this year. When I looked at it the other day, it dìdn`t look so great. But I am not giving up hope. Flowers with clusters of white flowes. Gorgeous!
Jeg håper virkelig at denne klatreren overlevde den harde vinteren vi hadde i år. Jeg kikket på den her om dagen og det så ikke så bra ut. Men jeg gir ikke opp håpet. Blomstrer med store klaser av hvite blomster. Nydelig!Origin: Brownell Family (United States, 1943).

Climber
Parentage: unknown
Flower size: 9cm ...
Scent:
Flowering: Blooms in flushes throughout the season.
Height/Spread 610 cm.... Not in my garden!! Maybe around 200cm.
Hardiness USDA zone 6b through 9b (default).


And then we have: Grace

Another Austin rose. This one has not been given the best conditions in my garden. I am sorry to say. Normally it struggles with too heavy Geraniums surrounding her. But this year I have moved away some of the invasive friends, and we hope for a better year.
Enda en Austin rose. Denne har desverre ikke fått den beste plasseringen hos meg. Beklager å måtte si det. Vanligvis sliter hun med noen litt for invasive geranium som kvele henne litt. Så i år har jeg flyttet litt på disse i håp om at hun trives bedre med litt rom rundt seg.Origin: David Austin (United Kingdom, 2001).

English Rose , Shrub.
Parentage: AUSleap × Seedling
Flower size: 3".
Scent: Strong, tea fragrance.
Flowering: Blooms in flushes throughout the season.
Height/Spread 120x120.cm
Hardiness USDA zone 6b through 9b (default).

Tuesday, March 02, 2010

Kalenderen sier at det er vår.-My calendar says its spring

But outside the snow is still covering everything.
Men utenfor dekker fremdeles snøen alt sammen

Let me begin with an unknown rose. I have for sometime thought this could be Romanze. But now I am not so sure. I guess this is a Hybrid Tea, but what? This was the first rose I bought when I moved back to Norway. I call it Camillas Rose ( named after my daughter, so this is her rose. ) 

La meg begynne med en ukjnt rose. Jeg har nå lenge trodd at dette kunne være Romanze, men nå er jeg ikke sikker lenger. Jeg tror i alle fall det er en Stilkrose, men hvilken? Nye skudd er veldig røde, men så får den grønne og læraktige blader etterhvert. Nydelig blomst i rosa/ korallfarge. Dufter. Det var den første rosen jeg kjøpte når jeg flyttet hjem til Norge, så jeg kaller den bare Camillas Rose, siden den er liksom hennes rose i hagen.  Continuing with: Crown Princess Marghareta. Another favourite! This one has a wonderful colour and flowers all summer and all the way until frost comes.
Fortsetter med Crown Princess Marghareta. Enda en favoritt! Denne har en fantastisk farge, og blomstrer hele sommeren til frosten kommer.


Origin: David Austin (United Kingdom, 2000).

English Rose [David Austin], Shrub.
Parentage: Seedling × Abraham Darby ®

Flower size: Average diameter 4".
Scent: Strong, fruity, tea rose fragrance
Flowering: Blooms in flushes throughout the season.
Height/Spread: (120 to 185 cm). Width of 4' (120 cm).
Hardiness Zone USDA zone 6b through 9b (default).


Then there is a different little guy. Sekel. Norwegian too! This is really strange. Has all colours form pink to yellow and changing all the time. A really curious rose.
Så har vi en litt annerledes liten kar. Sekel. Norks er han også! Denne er virkelig rar. Har alle farger fra rosa til gul og forandrer seg hele tiden. Artig sak.
Origin: Arne Lundstad (Norway, 1984).

Shrub rose
Parentage: Lichterloh × Zitronenfalter ® (shrub, Tantau, 1956)
Flower size: Average diameter 3.5".
Scent: Mild fragrance
Flowering: Blooms in flushes throughout the season.
Height/Spread: Unknown.
Hardiness Zone USDA zone 6b through 9b (default).

Monday, February 22, 2010

I keep on dreaming

The snow is still here.. and still falling. So I guess it will be a while before we see the roses again. But at least we can dream of them.
Snøen er her fremdeles, og faller enda. Så jeg antar det er en stund til før vi får se rosene igjen. Men i det minste kan vi drømme om dem.

Crocus Rose: I love this one! The shape and colour is just wonderful. Some mildew has occured on it, but not so bad.
Elsker denne her. Formen på blomsten og fargen er helt fantastisk. Litt meldugg har den fått av og til, men ikke så galt.

Origin: David Austin (United Kingdom, 2000).

Shrub Rose
Parentage: Seedling × AUSgold
Flower size: 3,5"
Scent: Mild, tea fragrance
Flowering: Blooms in flushes throughout the season
Height/Spread 120x90cm
Hardiness Zone USDA zone 6b through 9b (default).


And here is: Jenny Duval. 'Président de Sèze' -Difficult to know since they are so similar.
Not much experiance with her yet. Plated las year. Got a bit bured from the sun since it came from a greenhouse ( Hesleberg ) But flowered early. I hope she has survived the strong winter this year.
Jeg har ikke så mye erfaring med henne enda. Plantet henne i fjor. Hun ble litt solsvidd siden jeg kjøpte denne og andre fra Hesleberg gartneri, og de var allerede godt utviklet i potte. Håper hun har overlevd den harde vinteren vi har hatt i år.Origin: Charles or Hippolyte DUVAL (France, before 1846).

Gallica / Provins, Hybrid China.
Parentage: Unknkown
Flower size: 3,5"
Scent: Strong fragrance
Flowering: Once-blooming spring or summer
Height/Spread 100-150x 100..cm
Hardiness Zone USDA zone 4b through 8b.


Next one out is: Findlands Hvita Ros.
This one is usually the first one to flower in my garden, in June. It was a gift from my mother. I can see that I need to move this one again. It becomes bigger than I thought.
Denne er vaneligvis den første som blomstrer i min hage i Juni. Den var en gave fra min mor. Jeg ser nå at jeg må flytte denne igjen da den blir større enn jeg først hadde trodd.


Origin:  Has existed in Sweden since 1600, and Europe since the middle ages.

Har funnets i Sverige siden 1600-tallet, og dyret i Europa siden middelalderen.
Pimpinellifolia `Plena`
Parentage:
Flower size: 5-6cm
Scent:
Flowering: Once in spring early summer. Usually fist to bloom in my garden.
Height/Spread 100-...
Hardiness Zone Up to zone 8- Norway ( Sweden )

Tuesday, February 09, 2010

And the snow keeps a steady paste

And in the meantime, we keep dreaming about roses.
Og i mellomtiden drømmer vi om roser.

This cute thing is called Regensberg.
A small and not so tall, rose. But the flowers are really worth bending down for.
En liten og ikke så høy rose. Men blomstene er virkelig verd å bøye seg ned for.

001

Origin: Mc Gredy, New Zealand 1979
Also referenced as: MACyoumis
Patio Rose
Parentage
: Goeff Boycott x Old master 
Flower size: 10 cm
Scent: Light but sweet
Flowering: Repeats well
Height/Spread Height: 75cm Spread: 1m
Hardiness Zone USDA zone 6

And then we move on to: Rhapsody in Blue
A lot of people are curious about this rose. It is often described as a blue rose, but obviously it`s not. The colour is wonderful at first, but tends to turn grey after some hours in the sun. This can be placed in partial shadow for best result. But it is strong!
Mange er nysgjerrige på denne rosen. Den er ofte beskrevet som blå. Men det er den jo tydeligvis ikke. Fargen er flott til å begynne med, men har en tendens til å bli gråaktig etter noen timer i solen. Denne kan med fordel plasseres i lett skygge for bedre resultat.

003 (2)

Origin: Frank R. Cowlishaw (United Kingdom, 1999)
Also referenced as: FRAntasia
Shrub rose. – Not in my garden, works  more like a floribunda.
Parentage: Seed:Summer Wine (climber, Kordes 1985) Pollen: International Herald Tribune × [[Blue Moon × Montezuma (grandiflora, Swim, 1955)] × [Violacea × Montezuma (grandiflora, Swim, 1955)]]
Flower size: 2-5”
Scent: Mild to strong, spice fragrance.
Flowering: Blooms in flushes throughout the season.
Height/Spread : 200cm
Hardiness Zone USDA zone 6b through 9b (default)-prefers cool sites.

Last one today is: Perdita.
I just cant say so much about this one yet. It`s fairly new, and have not shown itself from it`s best side. But the flowers are wonderful!
Ja jeg kan ikke si så mye om denne her enda. Den er ganske ny og har ikke vist seg fra sin beste side enda. Men blomstene er utrolig vakre. 

003

Origin: David Austin (United Kingdom, 1983)
Also referenced as: AUSperd
Shrub rose.
Parentage: Seed: The Friar. Pollen: Seedling × Iceberg (floribunda, Kordes 1958)
Flower size: 10-12cm
Scent: Spice fragrance.
Flowering: Blooms in flushes throughout the season.
Height/Spread : Height of 42" to 4' (105 to 120 cm).  Width of 30" to 3' (75 to 90 cm).
Hardiness Zone USDA zone 5b through 10b

Friday, January 29, 2010

And while it snows outside

Outside it is now snowing.. again. So I guess it is alright to dream about roses.
Ute snør det igjen, så jeg antar at det er helt greit å drømme litt om roser.

A marsipane rose... looks like it comes right off from a cake. Penny Lane.
This is supposed to be a climber. But I find it a bit scrawny. But its still cute.
En skikkelig marsipanrose. Ser ut som den kommer rett av kaka. Men jeg synes den er litt pinglete. Men den er jo søt fordet.

Origin: Harkness (United Kingdom, 1998).

Also referenced as: HARdwell
Climber, Large-Flowered Climber
Parentage: seedling of New Dawn
Flower size: Average diameter 4.75"
Scent: Strong fragrance.
Flowering: Occasional repeat later in the season.

Height/Spread Height: 365 to 455 Spread: 200 to 245
Hardiness Zone USDA zone 5b through 10b.


Ok.. moving along with: Ashram

I do have a weakness for orange roses. I don`t know why. Difficult to place, but soo nice. This one is definetly misplaced and has to be moved. I think I`ll put this one in a large pot.
Jeg er svak for orange roser, uten å vite helt hvorfor. De er vanskelige å plassere men sååå fine. Denne er helt malplassert og jeg må huske å flytte denne til en krukke til våren.Origin: Hans Jürgen Evers (Germany, 1998).

Also referenced as: Bora Bora ®
Hybrid Tea
Parentage:
Flower size: Average diameter 4.75"
Scent: Mild, fruity fragrance.
Flowering: Blooms in flushes throughout the season
Height/Spread 70 to 80 cm
Hardiness Zone 6b through 9b (default)


Next orange wonder: Amber Flush
I bought this one in Stavanger late last summer. I keep it in a container, since its colour is difficult. It is just goregeus! So I wonder how it will survive the winter.
Jeg kjøpte denne i Stavanger sent sist sommer. Jeg har hatt den i krukke siden fargn er litt vanskelig. Den er bare helt nydelig. Men jeg er spent på å se hvordan den har overlevd sommeren.Origin: Peter Ilsink (Netherlands, before 2003).

Also referenced as: Devotion (hybrid tea, Ilsink, 2003)
Hybrid Tea.
Parentage:
Flower size: Average diameter
Scent: Mild, fruity fragrance.
Flowering: Blooms in flushes throughout the season
Height/Spread 70 to 100 cm ??
Hardiness Zone ??


Monday, January 25, 2010

Next three....

First I want to start off with one of the favourites: Eden Rose.

The picture does not really justify it. It is so full and gorgeous that it is hard to belive. The buds and under the petals there are hints of green, which gives this a "rustic" look. 
I was trying to sleep last night, but I was dreaming away where to put new roses. And than I thought about the two pots I have outside my front door. -Why haven`t I thought about putting a climber in each of these? They are over 1m tall so I think they will do fine.
So I have to get one more of this one, and have one on each side of the door? ( See pic. below. )Origin: Marie-Louise Meilland (France, before 1985).

Also referenced as: Pierre de Ronsard ® Grimpant
Climber, Large-Flowered Climber. Renaissance® [Poulsen], Romantica ™.
Parentage: Seed: Danse des Sylphes × Händel .Pollen: Pink Wonder, Cl.
Flower size: Average diameter 3".
Scent: Mild fragrance
Flowering: Occasional repeat later in the season.
Height/Spread Height: 100 to 365 cm
Hardiness Zone USDA zone 5b through 9b. Disease susceptibility: very disease resistantSo I think it will be great with a rose on each side here. But I need to rebuildt the arch with something a bit stronger than apple twigs...

Anyhoooo, lets move on to a not so pink rose... But a beatiful and strong one. Nostalgie.

This is a real winner here. It blooms al summer, and is very resistant to rain. Strong stems. The buds are so beautiful that you can put them directly on a cake!

Origin: Hans Jürgen Evers (Germany, 1995).

Also referenced as: La Garçonne ®
Hybrid Tea.
Parentage: Seed: Danse des Sylphes × Händel .Pollen: Pink Wonder, Cl.
Flower size: Average diameter 4.75".
Scent: Mild fragrance
Flowering: Blooms in flushes throughout the season.
Height/Spread Height: 80 to 120 cm
Hardiness Zone USDA zone 6b through 9b (default)


And then I want to introduce: Bella Rosa.

Cute... flowers all summer... But the colour is difficult to place. A bit to strong for me. But I have this in a place where it can stand a bit alone and be enyojed for what it is. Origin: Reimer Kordes (Germany, 1981).

Also referenced as: KORwonder

Floribunda / Cluster Flowered, Mini-Flora.
Parentage: Seed: Danse des Sylphes × Händel .Pollen: Pink Wonder, Cl.
Flower size: Average diameter Quite small
Scent: Mild, wild rose fragrance.
Flowering: Blooms in flushes throughout the season.
Height/Spread: Height: 60 cm
Hardiness Zone USDA zone 4b and warmer


Friday, January 22, 2010

Moving right along….

Let me present: Rumba!
A really cute rose. –Small. The flowers are small but powerful. The color is a bit difficult to place. So I keep this in a flowerpot next to a Purple Clematis. They usually flower at the same time. Giving each other a nice contrast.  It flowers for a long time as well. This one kept on until the snow arrived.

 023

Origin: Poulsen, Germany 1958
Floribunda 
Parentage: “Masquerade” x (“Poulsen`s Bedders`x `Floradora”) 
Flower size: 6 cm
Scent: Light and fruity
Flowering: Repeats well
Height/Spread 50cm. /50cm
Hardiness Zone 6.

 

And then we have: Blue Parfume

No.. it is not blue. Not even close. Lavender and dark pink, I would say. But here in my garden this rose has unfortunately been placed in a bad spot. The soil is too hard there. So it really does not grow much. I have to figure out a better place for it. Not very rain resistant either. So this is the only flower i have seen that was not spotted and ruined by the rain. But it is a gorgeous rose.  

022

Origin: Tantau, Germany 1977
Hybrid Tea
Parentage: ?
Flower size: 11cm
Scent: Strong and sweet
Flowering: Repeats well
Height/Spread 1,2m. /80cm
Hardiness Zone 6.


And I would like you to meet: Louise Odier

She is not fully grown in my garden yet. Still young.  And she has not convinced me why she is such a favorite in many gardens yet. But I am waiting for this summer to see what she will show me. Also, I think I might have pruned her a bit wrong. She needs to be controlled… naughty girl!

018

Origin: Austin. Britain 1993
Bourbon Rose
Parentage: “Emile Courtier` seedling 
Flower size: 7cm
Scent: Rich and sweet
Flowering: Repeats 
Height/Spread 3m. /2m
Hardiness Zone 5.

Source:  Encyclopedia of Roses. Hardiness zones USA